Bir bina ya da kampus  içindeki bilgisayar ve telefon ağının  çalıştırılması için gereken fiziksel  bağlantıların oluşturulması işine kablolama  adı  verilmektedir.

Hem bilgisayar hem de telefon alt yapısının aynı tip kablolar ile kurulması  yani ne takarsan tak çalışır  mantığında tasarlanmış  kablolama ise Yapısal/Akıllı  Kablolama  olarak  adlandırılır. Yapısal kablolamayı  oluşturmak için kullanılabilecek kablolama tipi  ise twisted pair’dir.

Özellikler

Ağ planlamasında kablolama  en önemli unsurlardan biridir.Seçilen kablolama yöntemi uzun süre ihtiyaca cevap verebilmeli ve gelişen teknolojileri desteklemelidir.

Koaksiyel kablo ; kablo TV veya bildiğimiz  anten kablosuna benzer fakat daha yüksek kalitede veri  transferine izin verir.  Ağlarda kullanılan  iki çeşit  koaksiyel kablo vardır.  Bunlar 10 BASE 2 (thin coax) ve 10 BASE 5 (thick coax)’dir.

Günümüzde  Lokal bilgisayar haberleşmesindeki hızlar  çok yüksektir. Bu bağlamda  hız ihtiyaçlarına  cevap veren , maliyeti düşük kablolar UTP (Unshielded Twisted Pair ) kablolardır. UTP Kablolar  destekledikleri hızlar ve  çalışma  frekanslarına göre  standartları belirleyen kuruluşlarca ( ANSI, IEEE, IS11801 or TIA-568A…)  çeşitli isimler almıştır.  Yüksek hızlarda çalışan bilgisayar ağları için Category 5 , Category 5e, Category 6 tipi  UTP kablolar  kullanılmaktadır. Category 3 tipi UTP kablolar ise 10 Mbps  bant genişliğindeki ağlarda kullanılır.

Fiber Optik Kablolar ; daha yüksek bant genişliği isteyen ağ uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Veri , cam bir tüp içinden ışık fazında iletilir. Bu nedenle fiber optik kablolar  daha çok aktif cihazlar arasında kullanılır ve  limitsiz bant genişliği  sunarlar. Bir ağ tasarımında omurganın temel iletim  ortamı olarak tercih edilmelidirler. Ayrıca diğer kabloların aksine geçtiği alanlardaki manyetik  ya da elektiriksel ortamdan etkilenmezler. Genel olarak iki tip fiber optik kablo vardır. Bunlar Muti-Mode ve Single-Mode Kablolardır. Günümüz hızlarına yüksek mesafelerde destek verebilen bu kablolar  gelecekte daha sıkça kullanılacaktır.

Faydaları

Baştan iyi düşünülmüş ve uygulaması düzgün yapılmış bir kablolama , uzun bir süre kullanılır ve maliyet anlamında avantaj sağlar.
Yapısal kablolama mantığına uygun yapılan bir kablolamada  ağı ve telefon altyapısını takip edecek  fazladan teknik personele gerek kalmayacaktır. Teknik personele zaman kazandıracaktır.

Uygulamalar

Üst resimde  bir bina içinde yapılan yapısal kablolamanın bileşenlerini ve kullanılış amaçlarını görebilirsiniz.Neden KARTEKNİK
Yapısal kablolama konusunda projelerin arkasındaki dinamik ve bilgili kadrosuyla  bu konuda müşterilerine uygun çözümler üretebileceğini göstermiş olan KARTEKNİK network işinin bütünlüğünün korunması ve anahtar teslimi çözümler üretmek adına kablolamanın en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu her fırsatta kanıtlamıştır.

REF: AKKANAT HOLDİNG, ARAP TÜRK BANK, DIGITURK, DENİZBANK, ÖZBİLİM Makina, REGAL USA, TURCELL Merkez – İstanbul Şubeleri – TBO Şubeleri, UĞUR Koleji…

Kablolama Keşif  ve Kuruluş Hizmetleri

Kablolama projesinin gerçekleştirileceği bölgenin proje başlamadan önce incelenerek, projede kullanılacak malzeme niteliğinin ve yaklaşık olarak miktarların belirlendiği ön çalışmaya kablolama keşif çalışması denir. Keşif çalışması sırasında, kablolama projesinin gerçekleştirileceği ortamın altyapısına ve müşterinin isteyeceği bazı teknik detaylara göre teklifin genel çatısı şekillenir.

Özellikler

Kablolama keşif çalışması sırasında çözülmesi  gereken bazı problemler vardır:
Bunlardan en önemlisi, kablolama projesine merkez seçilecek ve aynı zamanda da aktif cihazların da yerleştirileceği sistem odasının yerinin belirlenmesidir. Eğer sistem odasının yeri müşteri tarafından belirlenmiş ise yapılacak projeye göre bu yerin uygunluğu kontrol edilmeli gerekiyorsa yeri değiştirtilmelidir. Bu aşamada kontrol edilmesi gereken ilk husus, projeye göre kablo yayılması gereken en uzak   noktanın sistem odasına uzaklığının kategori 5 standartlarına göre 90 metrenin altında olmasını sağlamaktır. Bir başka husus da projede çekilecek tüm kabloların sistem odasına gelmesi sebebiyle, sistem odasına girişte ve odanın içinde oluşacak kablo yoğunluğunun problem oluşturmasını engellemektir. Bunun için sistem odasına altyapı olarak değişik güzergahlardan kabloların getirilmesinin  veya sistem odasının zemininin enaz 30cm yüksekliğinde yükseltilmiş döşeme yapılmasının sağlanması gerekir. Sistem odası içinde belirlenmesi gereken bir husus da tüm kabloların ve aktif cihazların içine yerleştirileceği kabinlerin ebadıdır. Projeye gore yayılması gereken kablo sayısı ve müşterinin kabini kullanma amacına göre kabin veya kabinlerin ebadı belirlenir.

Çok katlı binalarda katlar arası kablolama geçişinin sağlandığı dikey boşluklara şaft denir. Şaftın yerinin sistem odasının yerinin belirlenmesinde önemli bir etkisi vardır. Sistem odasının yerinin mümkün olduğunca   şafta yakın olması gerekir. Eğer projede katlar arası kablolama var ise ve binada şaft yok ise şaftın yerinin de keşif sırasında belirlenmesi ve oluşturulması gerekir.

Keşif çalışması sırasında dikkat edilecek bir diğer husus da kabloların yayılacağı güzergahlarda varolan veya kullanılacak olan malzemenin belirlenmesidir. Kabloların yayılacağı yatay güzergahlarda metal veya plastik malzemeden oluşan kapalı veya yarı açık malzemelere kanal denir.

Kablolama Test Hizmetleri

Tanım

Kablolama kuruluş çalışmalarının son aşmasıdır. Kablo yayma, panel ve  masa sonlandırma  ve panel, priz  montajlarının tamamlanmasından sonra bir hattın özel test cihazları ile kategori 5 standartlarında test edilmesi işlemlerine test çalışması denir.

Özellikler

Test çalışması sırasında kullanılan test cihazı, standartların kabul ettiği bir marka olup standartların istediği test sonuçlarının elde edildiği makinelerdir. İki parçadan oluşup, hattın her iki ucuna da aynı anda takılarak hattın çift yönlü testi yapılır. Bu testlerde kablonun standartlara uygun bir şekilde yayıldığı ve sonlandırıldığı test edilir. Ayrıca   hattın uzunluğu da tespit edilir.

Test çalışması sonucunda hatların numaralarının da kesinleşmesi dolayısıyla bu çalışmadan sonra hatların kalıcı numaralandırma ve etiketleme çalışmaları yapılır. Bu numaralar dökümantasyon çalışmaları için de gerekli bilgilerdir.

Test çalışması tamamlandıktan sonra cihazın hafızasına kaydedilen test sonuçları bilgisayara aktarılır. Müşterinin isteğine göre hardcopy veya softcopy olarak müşteriye teslim edilir. Gerek test cihazının maliyetinin yüksek olması gerekse test çalışmaları ve test sonuçlarının düzenlenmesi için belli bir zaman kaybı olması sebebiyle kategori 5 testi için teklifte ayrı bir kalem belirtilmelidir.Kablolama çalışması yapılan bir projenin garanti sertifikasının alınabilmesi için gerekli evraklardan birisi de test sonuçlarıdır.

Faydaları

Test çalışmaları sonucunda gerek işçilik çalışmaları sonucu yapılmış bir hata gerekse malzemenin kendisinde varolan bir hata tespit edilmiş olur. Ayrıca test çalışmaları kablonun her iki ucuna da takılan cihazlarla yapıldığı için testi yapılan kablonun kalıcı etiketleme ve numaralandırma çalışması yapılabilir. Böylece ileride yapılacak çalışmaların çok hızlı ve güvenli yapılabilmesine olanak verir. Kablolama çalışması sırasında işçilik doğru yapılmış ve malzemede de bir problem olmamış olabilir. Fakat test çalışması sonucu kablonun ortamda oluşan elektriksel veya elektroniksel manyetik alanlardan etkilenip etkilenmediği kontrol edilir. Ayrıca test ve etiketleme çalışmalarının müşteri bilgisinde yapılması veya test sonuçlarının müşteriye teslim edilmesi daha sonradan herhangi bir sebeple kabloda oluşacak problemlerin niteliği de tespit edilebilir. Böylece sonradan oluşacak problemin sorumluluğunun kime ait olduğu belirlenir.

…………….uc Cat5 testi ve birebir uc tesbiti

Uygulamalar
Aşağıda testi yapılan bir kablonun test değerleri döküman olarak görülmektedir. Bir word sayfası  sadece bir kablo için test sonucudur.

REF: GÜRMEN Giyim Merkez Bina
HSBC Call Center, Marmara Bölge Şubeleri
LAMP83